انجام مطالعات ژئوتکنیک

و

خدمات آزمایشگاهی

طراحی بهسازی زمین

اجرای پایه سنگریزه ای تراکمی

اجرای پین پایل های خاردار

اجرای تزریق تراکمی

تراکم نقطه ای ضربه ای

طراحی زهکشی و سیستم های آب بندی

حوضچه پمپاژ

سیستم های زهکشی

اجرای لایه آب بند

گودبرداری

 

طراحی گودبرداری

نجات بخشی گودبرداری

آزمایش های صحرایی و کنترل کیفی

آزمایش های صحرایی

آزمایش های کنترل کیفی

شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

پارک علم و فناوری خلیج فارس

شرکت ملی گاز ایران